Privacy - Wartner
zde se nacházíte:
Index

ÚVOD

Společnost Perrigo Company plc a její dceřiné společnosti (dále jen „Perrigo“) uznávají, že osobní údaje, které dostávají, mají v úschově jako důvěrné. Společnost Perrigo se snaží tuto důvěru naplňovat tak, že dodržuje zásady týkající se ochrany osobních údajů stanovené v tomto oznámení. Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) vysvětluje, jak a proč společnost Perrigo shromažďuje, ukládá, používá a sdílí osobní údaje (včetně osobních informací), když používáte služby nebo navštěvujete webové stránky a aplikace společnosti. Účelem tohoto oznámení je pomoci vám porozumět vašim právům a možnostem týkajícím se ochrany osobních údajů.

JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME

Můžeme shromažďovat následující kategorie a typy osobních údajů v závislosti na tom, jaký produkt nebo službu používáte:

 • Kontaktní údaje: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo;
 • Další identifikační údaje: IP adresa, hesla a další bezpečnostní informace pro ověření a přístup, uživatelské jméno, údaje správy sociálních médii nebo digitální či elektronický podpis a vaše fotografie, pokud nám ji poskytnete (například reference na produkty);
 • Biografické a demografické údaje: datum narození, věk, pohlaví, národnost, rodinný stav;
 • Platební informace, jako je číslo kreditní karty a informace o finančním účtu, abychom s vámi mohli provádět transakce;
 • Komerční informace: záznamy o produktech nebo zakoupených, získaných nebo zvažovaných službách nebo jiná nákupní nebo spotřební historie;
 • Profesní informace nebo informace týkající se zaměstnání u uchazečů o zaměstnání: současná nebo předešlá zaměstnání nebo hodnocení výkonnosti, záznamy o vzdělání, platovém rozmezí;
 • Údaje o aktivitě na internetu nebo o jiné elektronické aktivitě: historie procházení a klikání, včetně informací o tom, jak se pohybujete na našich webových stránkách, jak popisuje naše prohlášení o používání souborů cookie;
 • Zvukové a vizuální informace: záznamy bezpečnostních kamer na našich pracovištích;
 • Zdravotní a lékařské informace: informace o zdravotním stavu, fyzickém a duševním stavu a diagnózách, léčbě onemocnění, rodinné anamnéze a lécích (včetně dávkování, načasování a četnosti) a podrobnosti o zdravotním pojištění související s nežádoucími příhodami, informace o dobrovolné účasti například v programu hubnutí nebo odvykání kouření;
 • Veřejně dostupné informace: osobní údaje týkající se vašich interakcí s námi můžeme shromažďovat z veřejných databází a platforem sociálních médií. Můžeme si například prohlížet profily uchazečů o zaměstnání na síti LinkedIn nebo profily účastníků na Instagramu v případě kampaně na sociálních sítích.

JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Perrigo shromažďuje osobní údaje různými způsoby v závislosti na tom, jak s námi komunikujete:

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás. Jedná se o osobní údaje, které sdělujete při přímé interakci se společností Perrigo, prostřednictvím našich služeb, webových stránek, když s námi komunikujete na sociálních sítích, v rámci registrací, při používání aplikací, při účasti v průzkumech atd. Shromažďujeme například údaje, které nám poskytnete, když si registrujete online účet, když nám zasíláte žádost o informace, využíváte speciální nabídky a slevy, registrujete se na události sponzorované společností Perrigo, podáváte online žádost o zaměstnání, komunikujete s námi na Facebooku, Twitteru, Instagramu atd.

Osobní údaje shromažďujeme automaticky. Některé informace o interakcích s našimi webovými stránkami, platformami, aplikacemi a službami shromažďujeme prostřednictvím určitých technologií, jako jsou soubory cookie. Další informace o tomto typu shromažďování údajů a svých možnostech naleznete v našem Prohlášení o používání souborů cookie.

Osobní údaje shromažďujeme z veřejně dostupných zdrojů v souladu s platnými zákony. Patří sem údaje, které jsou publikovány na veřejných profilech, například LinkedIn, Facebook atd.

Shromažďujeme osobní údaje od třetích stran. Některé osobní údaje shromažďujeme od poskytovatelů služeb a obchodních partnerů. Tyto osobní údaje dostáváme od třetích stran, které jsou k tomu oprávněny, jak je uvedeno v jejich vlastních zásadách ochrany soukromí a osobních údajů nebo v souladu se zákonem. Tyto údaje mohou být například shromažďovány za účelem získání spotřebitelských recenzí produktů. 

PROČ SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Perrigo shromažďuje vaše osobní údaje pro následující účely:

Abychom s vámi mohli komunikovat: abychom mohli reagovat na vaše požadavky nebo dotazy, poskytovat vám podporu pro produkty a služby, důležité aktualizace, administrativní informace, požadovaná oznámení, organizovat a spravovat odborné akce, včetně vaší účasti na takových akcích.

Abychom vám mohli nabízet naše produkty: abychom vám mohli prodávat naše produkty, zasílat novinky, informace a propagační materiály o našich produktech, službách, značkách, provozech, abychom s vaším souhlasem mohli zveřejnit reference nebo recenze produktů.

Abychom vám umožnili přístup k: našim online službám, aplikacím a platformám a spravovat vaše online účty.

Abychom vás mohli identifikovat nebo ověřit: abychom vám umožnili vytvářet a přistupovat k účtům nebo abychom vás v případě nutnosti mohli identifikovat nebo ověřit pomocí státem vydaného ID nebo čísla zdravotnického pracovníka.

Abychom mohli zpracovat vaše platby a usnadnili vám budoucí platby.

Abychom mohli zlepšovat a rozvíjet naše produkty a služby: identifikovat trendy užívání, pochopit to, jak vy a vaše zařízení interagujete s našimi službami, stanovit účinnost našich propagačních kampaní, provádět průzkumy, nabízet speciální programy, aktivity, zkoušky, akce nebo propagační akce prostřednictvím našich služeb, provádět průzkumy trhu nebo spotřebitelů.

Abychom mohli personalizovat váš uživatelský zážitek z našich služeb: abychom se ujistili, že naše služby jsou prezentovány způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, a abychom prezentovali produkty a nabídky šité vám na míru;

Abychom mohli dodržet zákonné nebo regulační povinnosti, které se vztahují na společnost Perrigo, včetně monitorování bezpečnosti našich produktů, řešení nežádoucích příhod a prevence a vyšetřování. Vaše osobní údaje můžeme také použít k plnění administrativních formalit, ke splnění požadavků vládních registrací nebo prohlášení nebo k provádění auditů.

Abychom mohli reagovat na právní požadavky správních nebo soudních orgánů v souladu s platnými zákony, řídit se předvoláními nebo se účastnit právních procesů.

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany našich práv a zájmů: pro monitorování a prevenci podvodů, pro zachování bezpečnosti našich služeb a provozů, ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti Perrigo nebo třetích stran a pro vymáhání dostupných nápravných opatření nebo omezení škod, které nám mohou vzniknout.

NÁŠ PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Perrigo bude vaše osobní údaje obecně zpracovávat dle jednoho z následujících právních základů:

Váš souhlas: pokud jste vyjádřili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Perrigo.

Smluvní vztah mezi vámi a společností Perrigo: v tomto případě je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro poskytování produktů nebo služeb, které jste požadovali. To znamená, že pokud si nepřejete, aby společnost Perrigo zpracovávala vaše osobní údaje v tomto kontextu, pak nebude možné poskytovat vámi požadované produkty nebo služby.

Zákonné povinnosti: vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti, včetně podávání hlášení regulačním orgánům. Aby společnost Perrigo například vyhověla zdravotním a bezpečnostním předpisům, je nutné monitorovat veškeré nežádoucí účinky produktů, kvůli čemuž je obecně nutné shromažďovat a uchovávat osobní údaje.

Legitimní zájem: pokud je zpracování údajů nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů nebo legitimních zájmů třetí strany.

Zpracování zdravotních údajů: Údaje týkající se zdraví zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti sledovat bezpečnost našich produktů a plnit vládní oznamovací povinnost, nebo pokud jsme získali váš výslovný souhlas.

SDÍLENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Našimi dceřinými a přidruženými společnostmi: pokud je to povoleno a v souladu se zákonnými požadavky.
 • Poskytovateli služeb: na které spoléháme při poskytování služeb, jako je ukládání dat, hostování webových stránek, e-mailové služby, reklama, marketing a konzultace. Mezi poskytovatele služeb patří například poskytovatelé e-mailů, IT služeb a SMS, poskytovatelé webového hostingu, analytické firmy, inzerenti, společnosti zpracovávající platby, poskytovatelé služeb a podpory zákazníkům a vývojové a realizační společnosti. Přístup k vašim osobním údajům bude omezen tím, co tito poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytnutí služeb, na které jsou najati. Jsou povinni zpracovávat veškeré získané osobní údaje, a to i naším jménem, způsobem, který je v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů nebo tímto oznámením. Poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem, se rovněž zavazují k zavedení přiměřených bezpečnostních opatření.
 • Analytiky a reklamními partnery třetích stran: prostřednictvím souborů cookie a s vaším souhlasem, jak je vysvětleno v našem Prohlášení o používání souborů cookie, internetu nebo jiných elektronických aktivit pro účely zpracování plateb, řízení vztahů se zákazníky, poradenství, e-mailové komunikace, zpětné vazby na produkty a služeb technické podpory.
 • Kupujícím nebo jiným nástupcem: v případě fúze, akvizice, reorganizace nebo jiného prodeje či převodu části nebo veškerého majetku společnosti Perrigo.
 • Státním orgánem nebo jeho zástupcem: kvůli povinnému hlášení nežádoucích příhod, daňovým nebo jiným regulatorním požadavkům.
 • Regulačními orgány, soudy nebo třetími stranami za účelem vyhovění jakémukoli soudnímu příkazu, zákonu nebo právnímu řízení, včetně reakce na legitimní vládní požadavek nebo za účelem ochrany vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních.
 • Poskytovateli zabezpečení dat, právnickými firmami, agenturami pro vymáhání práva, orgány na ochranu údajů: v případě podezření na narušení bezpečnosti údajů ke komunikaci s externími stranami, jako jsou odborníci na odhalování narušení bezpečnosti údajů nebo dle potřeby příslušné státní orgány.
 • Google: Využíváme služeb společnosti Google (jako jsou například Google Ads nebo Google Analytics), které používají soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování a analýze údajů o používání těchto webových stránek nebo mobilní aplikace, za účelem sestavování zpráv o činnosti a trendech a k personalizaci reklam. Více informací o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme bezpečně ukládat pouze po dobu, která je nezbytná k výše uvedeným účelům, jak je vyžadováno zákonem, a za účelem uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli právních nároků.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme fyzická, elektronická a procedurální bezpečnostní opatření na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti informací, které nám byly předány. I když se snažíme naše informační systémy chránit, nelze u žádných webových stránek, mobilních aplikací, počítačových systémů nebo přenosu informací přes internet nebo jakoukoli jinou veřejnou síť zaručit 100% bezpečnost. Doporučujeme, abyste při používání internetu postupovali opatrně.

VAŠE PRÁVA PODLE GDPR

Pokud se nacházíte v EHP nebo Velké Británii, tato část obsahuje další informace, které se vás týkají. Perrigo Company plc je správcem vašich osobních údajů. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese GlobalPrivacyOffice@Perrigo.com nebo poštou na následující adrese:

Perrigo Company plc
To the Attention of the Data Protection Officer
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2, Ireland

Podle GDPR máte následující práva:

 • Právo získat kopii vašich osobních údajů (právo na přístup).
 • Právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé.
 • Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů.
 • Právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů (např. pokud zpochybňujete přesnost údajů).
 • Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo předat tyto údaje třetí straně (právo na přenositelnost údajů).
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (včetně profilování). V určitých dalších situacích můžete vznést námitku proti našemu dalšímu zpracování vašich osobních údajů (např. zpracování prováděné pro účely našich oprávněných zájmů).
 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním, které je na vašem souhlasu založeno.

Chcete-li některá z těchto práv uplatnit, klikněte sem. Před vyhověním jakékoli takovéto žádosti může být jako bezpečnostní opatření vyžadováno prokázání totožnosti.

Kromě toho máte vždy právo nesdílet žádné své osobní údaje se společností Perrigo.

Navíc máte právo vyjádřit výslovný souhlas s odběrem newsletterů, oznámení nebo jiných sdělení a/nebo služeb od nás. Pokud svůj názor změníte, máte právo vyjádřit svůj výslovný nesouhlas s tím, abyste tyto položky i nadále dostávali. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru marketingových e-mailů, můžeme vám stále zasílat důležitá administrativní sdělení (např. v případě stažení produktu atd.), ze kterých se odhlásit nemůžete.

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali, pokud máte nějaké obavy týkající se ochrany osobních údajů, abychom je mohli vyřešit. Ohledně toho, jak společnost Perrigo vaše osobní údaje zpracovává, máte však právo podat stížnost u vašeho místního orgánu pro ochranu údajů. (Kompletní seznam těchto orgánů naleznete zde).

VAŠE PRÁVA PODLE ZÁKONŮ STÁTU KALIFORNIE

Podle zákonů státu Kalifornie, včetně kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA), mají obyvatelé státu Kalifornie určitá práva týkající se osobních údajů, které o nich podniky mají. Patří sem právo požádat o přístup k osobním údajům nebo o jejich vymazání a také právo nařídit podniku, aby přestal osobní údaje prodávat.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme identifikátory (jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, název pracovní pozice a transakční informace), osobní charakteristiky (např. věk, pohlaví), komerční informace (jako je záznam zakoupených produktů a služeb nebo požadovaných vzorových produktů) a informace o aktivitách na internetu nebo v elektronické síti (jako jsou informace o používání, IP adresa, informace o souborech cookie a zpětná vazba zákazníků).

Proč shromažďujeme osobní údaje

Používáme identifikátory a osobní charakteristiky k poskytování požadovaných služeb, jako je splnění požadavku, poskytování přístupu k aplikaci nebo poskytování informací o našich službách a produktech.

Používáme identifikátory, údaje o aktivitě na internetu nebo v jiné elektronické síti a komerční informace pro všeobecnou správu webových stránek, která zahrnuje vedení záznamů, odstraňování problémů, analýzu dat, testování a provádění průzkumů.

Používáme identifikátory, osobní charakteristiky, komerční informace a údaje o internetových či jiných aktivitách v elektronické síti ke sledování trendů, pro marketing a reklamu a také pro zajištění bezpečnosti webových stránek.

Jak shromažďujeme osobní údaje

Shromažďujeme identifikátory, osobní charakteristiky a komerční informace přímo od vás.

Na základě vašeho používání webových stránek a služeb společnosti Perrigo shromažďujeme internetové nebo jiné aktivity v elektronických sítích. Naše Prohlášení o používání souborů cookie uvádí další podrobnosti o tomto shromažďování.

S kým osobní údaje sdílíme a komu je prodáváme

Společnost Perrigo sdílí osobní údaje s třetími stranami a poskytovateli služeb (jak je popsáno výše v části „Sdílení a zveřejňování osobních údajů“) podle potřeby pro určité obchodní účely, jak je definováno v CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(d)). Patří sem sdílení identifikátorů, komerčních informací, osobních charakteristik a aktivit na internetu nebo v jiné elektronické síti pro účely zpracování plateb, řízení vztahů se zákazníky, poradenství, e-mailové komunikace, zpětné vazby k produktům a služeb technické podpory.

I když společnost Perrigo neprodává osobní údaje výměnou za peněžní protiplnění, sdílíme osobní údaje pro získání jiných výhod, které by mohly být považovány za „prodej“, jak je definováno v CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(t)(1)). Patří sem sdílení identifikátorů, osobních charakteristik, komerčních informací a aktivit na internetu nebo v jiných elektronických sítích s reklamními sítěmi, sociálními sítěmi a společnostmi zabývajícími se analýzou webových stránek. Osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let vědomě neprodáváme.

Právo odhlásit se z prodeje osobních údajů

Máte právo nařídit společnosti Perrigo, aby vaše osobní údaje neprodávala. Své právo odhlásit se z prodeje osobních údajů uplatníte kliknutím sem.

Pokud jde o soubory cookie, můžete kdykoliv změnit svá nastavení v centru preferencí pro soubory cookie.

Právo vědět

Máte právo požádat, abychom sdělili určité informace o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů za posledních 12 měsíců. Patří sem konkrétní údaje, které jsme o vás shromáždili, kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili, účely jejich shromažďování, kategorie zdrojů informací a kategorie třetích stran, s nimiž společnost Perrigo sdílela informace pro obchodní účely nebo kterým informace prodala.

Právo požadovat smazání

Máte právo požadovat, aby společnost Perrigo smazala veškeré vaše osobní údaje, které o vás shromáždila. Upozorňujeme, že existují výjimky, za kterých společnost Perrigo nemusí požadavku na vymazání informací vyhovět. Například když by vymazání informací způsobilo problémy při dokončení transakce nebo při splnění zákonné povinnosti.

Právo na zabránění diskriminaci

Společnost Perrigo vás nebude diskriminovat (např. odmítnutím zboží nebo služeb nebo poskytnutím jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb) za uplatnění jakýchkoli práv, která vám byla poskytnuta.

Jak tato práva uplatnit

Chcete-li tato práva uplatnit, klikněte sem nebo nám napište e-mail na adresu GlobalPrivacyOffice@perrigo.com.

Ověření: Než budeme moci odpovědět na vaši žádost, budeme muset nejprve ověřit vaši totožnost pomocí osobních údajů, které jste nám nedávno poskytli. Pokud nebudeme schopni vaši žádost ověřit, obrátíme se na vás kvůli dalším informacím. Pokud nebudeme schopni ověřit vaši totožnost po pokusu v dobré víře, můžeme žádost odmítnout a pak vysvětlíme důvod zamítnutí.

Můžete určit zástupce, který bude žádost podávat vaším jménem, a to poskytnutím podepsaného zmocnění zástupce a ověřením vaší totožnosti přímo u nás a potvrzením, že jste poskytli zástupci povolení k podání žádosti vaším jménem.

Vezměte prosím na vědomí, že stále můžeme používat agregované a anonymizované osobní údaje, které vás ani žádnou jinou osobu neidentifikují. Můžeme také uchovávat informace podle potřeby, abychom splnili právní povinnosti a povinnosti vedení záznamů, vymáhali dohody a řešili spory.

Další upozornění pro obyvatele Kalifornie

Jak je uvedeno v našem Prohlášení o používání souborů cookie, některé třetí strany mohou v souvislosti s tímto webem používat soubory cookie ke sledování vaší aktivity na různých webových stránkách a v průběhu času. Prohlášení o používání souborů cookie vysvětluje vaše možnosti týkající se této činnosti. Naše webové stránky nereagují na příkaz prohlížeče k nesledování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Zavázali jsme se chránit obzvlášť soukromí dětí, které mohou navštívit naše webové stránky nebo využívat naše služby. V některých případech sice můžeme shromažďovat osobní údaje dětí se souhlasem jejich rodičů nebo opatrovníka kvůli poskytování našich služeb, jako jsou klinické aktivity nebo programy na podporu pacientů, vědomě však nepožadujeme osobní údaje od dětí ani jim nic na jejich základě nenabízíme. Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že nám jeho dítě poskytlo osobní údaje, může uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů kliknutím sem.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a obsah třetích stran. Tyto webové stránky ani jejich obsah nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za ochranu osobních údajů těchto třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli, jak se vaše údaje používají.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT

Společnost Perrigo může přenášet vaše osobní údaje mimo EHP, kde mohou její pobočky a dceřiné společnosti pomáhat se zpracováním údajů pro účely popsané výše. Takové přenosy jsou založeny na standardních smluvních doložkách schválených Komisí Evropské unie, které umožňují přenos vašich osobních údajů mimo EHP a zajišťují zpracování v souladu s platnými zákony a předpisy a s tímto oznámením.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Každá změna tohoto oznámení vstoupí v platnost okamžitě. Na změnu vás upozorníme aktualizací data v horní části tohoto oznámení. Doporučujeme vám, abyste se informovali o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a souborů cookie tak, že si toto oznámení projdete, kdykoli s námi budete spolupracovat. V určitých případech vám můžeme poskytnout dodatečné oznámení o změnách v tomto oznámení. S osobními údaji nashromážděnými podle předchozí verze oznámení nebudeme nakládat podstatně odlišným způsobem, aniž bychom nejprve obdrželi váš souhlas. Každá změna tohoto oznámení vstoupí v platnost okamžitě.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese GlobalPrivacyOffice@perrigo.com.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, vyplňte prosím formulář žádosti.

30. 3. 2023 23:43:53